Category:

รีวิว

วันนี้ เว็บหวยสด เราจะพาทุกท่านไปทำประวัติความเป็นมาของ หลวงพ่อโต กันนะครับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) และนับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส จะเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว และท่านยังทรงคุณทางด้านวิชชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล “พระสมเด็จ” ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชานั่นเองครับ

ประวัติของหลวงพ่อโต

หลวงพ่อโต

หัวนี้เราจะเสนอประวัติโดยย่อของ หลวงพ่อโต กันครับ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต จะเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (และหลังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้แล้ว 7 ปี) เมื่อวันวันพฤหัสบดี เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ ปีวอก จุลศักราช 1150 เวลาพระบิณฑบาต (จะตรงกับวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2331)  ณ บ้านไก่จ้น (บ้านท่าหลวง) อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับ

การบรรพชาและอุปสมบท

หลวงพ่อโต

ท่านเมื่อถึงวัยพอสมควรแล้ว ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2343 และในต่อมาปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดและเมตตาสามเณรโตเป็นอย่างยิ่ง ครั้นอายุครบอุปสมบทปี พ.ศ. 2350 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนาคหลวง และอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และมีสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีฉายานามในพุทธศาสนาว่า “พฺรหฺมรํสี”และเนื่องจากเป็นเปรียญธรรมจึงเรียกว่า “พระมหาโต” มานับแต่นั้น ต่อมานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้รับพระมหาโตไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ

คำสอนของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

หลวงพ่อโต

“ลูกเอ๋ย ก่อนที่เราจะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองก่อน คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นแล้วเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว และเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัว แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า และหมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะ เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นเมื่อถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าได้” สนใจร่วมสนุก เว็บหวยสด

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

บทความวันนี้ เว็บหวยสด จะมานำเสนอเกี่ยวกับวัดดังใน จังหวัดสกลคร นะครับนั่นก็คือ วัดพระธาตุเชิงชุม และในคำว่า “เชิงชุม” จะหมายถึง การมีรอยเท้ามาชุมนุมกันอยู่ โดย “เชิง” หมายถึง เบื้องล่าง, ตีน ส่วน “ชุม” จะหมายถึง ประชุม, ชุมนุม โดยรวมก็คือการมีรอยพระพุทธบาทมารวมหรือชุมนุมกันอยู่แล้วครับ ซึ่งที่นี่จะมีรอยพระพุทธบาทถึง 4 รอย ด้วยกันนั่นเอง

ประวัติของ วัดพระธาตุเชิงชุม

พระธาตุเชิงชุม

ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงประวัติโดยย่อกันนะครับ พระธาตุพนม ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่ทว่าจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคติการบูชารอยพระพุทธบาทผ่านตำนานอุรังคธาตุในตำนานกล่าวถึงกำเนิดพระธาตุเชิงชุมไว้ว่า ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์พร้อมพระอรหันต์ จะได้เสด็จโปรดสัตว์และประทับรอยพระพุทธบาทตามสถานที่ต่าง ๆ ในแถบลุ่มน้ำโขงแล้วได้เสด็จมายังเมืองหนองหารหลวงซึ่งได้สันนิษฐานว่าคือเมืองสกลนคร ณ สถานที่แห่งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระบาททับซ้อนลงบนรอยพระพุทธบาทของพระอดีตพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ และได้แก่ พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า และพระกัสสปพุทธเจ้า ที่ได้เคยเสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้แล้วในบริเวณที่ เรียกว่า “ภูน้ำลอด” และได้สันนิษฐานไว้ว่าคือบริเวณที่ตั้งของพระธาตุในปัจจุบัน พระยาสุวรรณกิงคารผู้ครองเมืองหนองหารหลวงจึงโปรดให้ก่ออบมุง (อุโมงค์) ครอบรอยพระบาทดังกล่าวไว้ จึงเป็นที่มาของนาม “พระธาตุพนม” นั่นเองครับ

ตำนานของ พระธาตุพนม

พระธาตุเชิงชุม

เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ ได้เสด็จจากพระวิหารเชตวัน และเสด็จตามลำแม่น้ำโขง มีพระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทโพนเพล พระพุทธบาทเวินปลา ภูกำพร้า และเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนม พระพุทธบาทที่ภูน้ำลอดเชิงชุม พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระนามกกุสันธะ พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระนามโกนาคมนะ และได้พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะ

สิ่งก่อสร้างภายในวัดพระธาตุพนม

พระธาตุเชิงชุม

เที่ยวพระธาตุพนม ได้ตั้งหันหน้าไปทางหนองหารที่อยู่ทางทิศตะวันออก และเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตรเศษ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ในส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ที่ฐานเจดีย์ มีซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน และยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุพนมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท ซุ้มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาท ภายข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง และได้หินทรายแดง มีซุ้มประตูหลอกแบบขอม ด้านทิศ เหนือ ใต้ และตะวันตก และได้ซุ้มประตูทางเข้าจริงด้านทิศตะวันออกแต่แรกเริ่มพระธาตุคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้านขวามือ จะมีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง และเนื่องจากช่วงที่อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยราวพุทธศตวรรษที่ 19 จึงได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่นั่นเองครับ

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

วัดม่วง จังหวัดอ่างทองจะเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับ จ.อ่างทอง มาอย่างยาวนานเลยทีเดียว ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา ได้มีการสร้างหลวงพ่อใหญ่ (พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดดังอ่างทองกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมความงามและกราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายนั่นเองครับ

ประวัติความเป็นมา ของวัดม่วง

วัดม่วง

ในส่วนนี้เราจะพาทุกท่านไปดูประวัติโดยย่อของ วัด ม่วง กันนะครับ เดิมทีวัดม่วง จ.อ่างทอง จะเป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเองครับ และในอดีตเคยเป็นเมืองด่านหน้าที่มีความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลากหลายชนิด แต่เมื่อครั้งสงครามกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้กับประเทศเมียนมา ทำให้พื้นที่บริเวณวัดเหลือเพียงซากปรักหักพัง และกลายเป็นวัดร้างครับ

สิ่งที่น่าสนใจของวัด ม่วง

วัดม่วง

ในภายหลังจากการบูรณะวัด ในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดให้ผู้ที่มีพลังจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2552 และว่าถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นพระพุทธรูปองค์นั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีขนาดหน้าตักกว้างถึง 62 เมตร สูง 95 เมตร เทียบเท่าตึก 32 ชั้นเลยทีเดียว

เส้นทางการเดินทางไปวัด ม่วง

วัดม่วง

วัดม่วง จะตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ห่างจากอำเภอเมืองเพียง 8 กิโลเมตร หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สามารถนั่งรถโดยสารประจำทางมาลงที่อำเภอเมือง และนั่งรถต่อมาได้ และส่วนใครที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปยังวัดม่วง ตามแผนที่กูเกิลแมพได้เลยครับ

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

ถ้าพูดถึงเรื่องวัดบทความวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับอีกหนุึ่งวัดที่ผู้คนมีความศรัทธามากมาย นั่นก็คือ วัดหลวงพ่อโสธร ต้องบอกก่อนครับว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีวัดที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป แต่ละภาคก็จะแตกต่างเรื่องของความเชื่อออกไปนั้นเองครับ แต่ที่เราได้หยิบเอาวัดหลวงพ่อมานำเสนอ เพราะเป็นวัดที่ผู้คนให้ความศรัทธามากๆ นั่นเองครับ วัดหลวงพ่อนั้นได้อยู่คู่บ้านชาวฉะเชิงเทรามาอย่างช้านาน และเราจะพาทุกๆท่านไปทำความรู้จักกันครับ

ความเป็นมาของวัดหลวงพ่อโสธร

วัดหลวงพ่อโสธร

วัดหลวงพ่อ หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ซึ่งวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา ที่มีส่วนสูงถึง ๖ ฟุต ๗ นิ้ว ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประกอบขึ้นจากหินทราย ๘ ชิ้น แล้วพอกปูนทับให้เป็นองค์ และจากการตรวจสอบพบว่า วัสดุที่ใช้และพุทธศิลป์ เป็นศิลปะในอยุธยาตอนต้นนั่นเองครับ สนใจมา เที่ยวแปดริ้ว

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธร

วัดหลวงพ่อโสธร

ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความศักดิ์ของหลวงพ่อโสธรกันครับ หลวงพ่อโสธร เปรียบเสมือนต้นโพธิ์ไทรอันใหญ่ ที่ให้สิ่งมีชีวิตหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้พำนักอาศัย เป็นเหมือนร่มใหญ่ที่คอยกางเพื่อป้องกันภัยอันตราย และความเดือดร้อนให้สรรพสัตว์ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อโสธร ยังไม่หมดเท่านี้ แต่มีมากเกินกว่าที่จะเล่าสู่กันฟังให้หมดได้นั้นเองครับ

เรื่องเล่าของหวงพ่อโสธร

วัดหลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) หรืออยู่ในช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา ประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ ปีก่อน จะประกอบขึ้นจากหินทรายสมัยอยุธยาตอนต้น (พระเจ้าอู่ทอง รุ่นที่ ๒) ประทับอยู่บนบัลลังก์ ๔ ชั้น ปูพื้นด้วยผ้าทิพย์ ที่นิยมกันมากในสมัยนั้น และยังมีพระพุทธรูปที่เป็นบริวารอีก ๑๐ องค์ ที่ประดิษฐานรวมกันบนชุกชี ซึ่งมีพุทธลักษณะแบบเดียวกัน แต่มี ๒ องค์ ที่เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างขึ้นจากไม้มงคล มีพุทธลักษณะค่อนมาทางอยุธยาตอนปลาย ซึ่งแตกต่างจากองค์อื่นๆ ที่สร้างขึ้นด้วยหินทรายครับ

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

ทะเลสีดํา พังงา เที่ยวหาดนางทอง ดูหาดทรายสีดำที่มีเพียงแค่ไม่กี่ที่บนโลก เว็บหวยสด ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล เพราะอยู่แค่ประเทศไทยนี่เอง ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูหาดทรายสีดำ วันนี้มาชมความสวยงามตามธรรมชาติกับ muyshopper กันก่อน บอกเลยว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็ดูเท่ไปเสียหมด เชื่อว่าหลายๆ คนยังไม่ชินกับ หาดทรายสีดำ แบบนี้กันมาก่อน วันนี้เลยจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันให้ชินตาว่าสวยแค่ไหน

หาดนางทอง เขาหลัก พังงา

ทะเลสีดํา พังงา

หาดทรายสีดำ อยู่ที่หาดนางทอง เขาหลัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ ที่เป็นเสน่ห์แห่งอันดามัน โดยหาดทรายสีดำแบบนี้ไม่ได้พบได้ง่ายๆ ทั้งในประเทศไทยเอง และ ในประเทศทั่วโลก วันนี้ muyshopper จะพาไปชมความงามของ หาดทรายสีดำ ให้เห็นไปพร้อมกัน ซึ่งก็ดูสวยไปอีกแบบ นอกจากนี้ หวยสด ก็ลองมาหาคำตอบไปพร้อมกันด้วยว่าทำไมที่ หาดนางทอง ถึงมีหาดทรายเป็นสีดำ รับรองว่าน่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อย

ทะเลสีดำ พังงา เป็นอันซีนของจังหวัดพังงา ที่นอกจากความสวยงามแล้ว ยังแสดงให้แห่งถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดนี้ด้วย เนื่องจากการที่จะเกิดเป็นหาดทรายสีดำนั้น เกิดขึ้นจากที่จังหวัดพังงาเคยทำเหมืองแร่มาก่อน ซึ่งมีการขุดจากทั้งพื้นดินและ ในทะเล ทำให้หาดนางทองกลายเป็นจุดอันซีนอย่างในปัจจุบัน โดยทรายสีดำนั้นจริงๆ แล้วก็ไม่ได้ดำทั้งหาด แต่จะดำเพียงบางจุดเท่านนั้น แต่ถ้าใครได้ไปในช่วงหลังพายุพอดีแล้วละก็ จะเห็นหาดสีดำที่อเมซิ่งมากๆ เลยทีเดียว นอกจากนี้หาดนี้ยังอยู่ใกล้กับประภาคารอีกด้วย เหมาะแก่การดูพระอาทิตย์ตกดินมากๆ รับรองว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่โรแมนติกสุดๆ

ทะเลสีดํา พังงา

หาดทรายสีดำนั้น ไม่ใช่อยู่ๆ ก็เป็นสีนี้มาตั้งแต่แรก แต่เนื่องจากในสมัยก่อนนั้น มีการทำเหมืองแร่ในบริเวณนี้ ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ จังหวัดพังงา มาตั้งแต่อดีตเลย โดยที่นี่เป็นจังหวัดที่มี อุตสาหกรรมการทำแร่ดีบุก ที่มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งกระบวนการทำนั้น ก็จะมีการร่อนของแร่ออกมา ทำให้แร่ที่ละเอียดนั้น ตกลงสู่พื้นดิน หรือ ตกทิ้งลงทะเล จึงทำให้มีปฏิกิริยาเกิดเป็น หาดทรายสีดำ ขึ้นมา ซึ่งเพื่อนๆ จะเห็นได้ว่ามันระยิบระยับ สวยงาม รวมถึงเนื้อทราย ก็ยังละเอียดมากๆ อีกด้วย

หาดทรายสีดำ จริงๆ แล้วในประเทศไทยเรา มีเพียงแค่ 3 แห่ง เท่านั้น ซึ่งการจะมาเที่ยวหาดทรายสีดำนั้นก็มีฤดูกาลของมันอยู่เช่นกันที่จะได้เห็นเป็นบางช่วงฤดู โดยช่วงเดือนที่เหมาะสมสำหรับการมาเที่ยวจะอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน เนื่องจากในช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างสงบ ท้องฟ้าโปร่งใส หรือ ถ้ามาในช่วงที่มีฝนตก หรือ หลังจากมีพายุก็จะเห็น หาดทรายสีดำ นี้ได้เช่นกัน เนื่องจากน้ำทะเล จะซัดเอากากแร่ ขึ้นมาจากน้ำ เพื่อนๆ ก็จะเห็น หาดทรายสีดำ ชัดขึ้นด้วยนั่นเอง

ทะเลสีดํา พังงา

สำหรับสมาชิกแทงไม่อั้นใครที่ยังไม่เคยได้เห็น หาดทรายสีดำ และ อยากจะไปให้เห็นกับตากันสักครั้งก็อย่าลืมวางแผนกันให้ดี ปักหมุดเป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่กันได้เลย โดยหาดทรายสีดำนี้ เพื่อนๆ สามารถปักหมุดมาที่ หาดนางทอง เขาหลัก จ. พังงา ได้ทันที อันซีนหายากแบบนี้ห้ามพลาด เพราะนอกจากจะมีสถานที่สวยๆ หวยสด แล้วก็ยังมีอาหารรสเด็ดๆ อีกหลายร้าน จะกินคาว หรือ กินหวาน ไม่ว่าร้านไหนก็ถูกใจนักท่องเที่ยวอย่างเรากันแน่นอน มาเที่ยวภาคใต้แบบนี้บอกเลยว่าครบรส สำหรับเพื่อนๆ ที่แพลนจะมาเที่ยวที่จังหวัดพังงา ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยว หาดนางทอง ดูหาดทรายสีดำกันด้วย รับรองว่าทริปนี้สนุก แถมมีแต่รูปเท่ๆ แน่นอน

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
คาเฟ่ศรีเทพ

คาเฟ่ศรีเทพ ร้านสุดชิค พูดถึงเรื่องคาเฟ่กันไม่ได้เลย คนในสมัยปัจจุบัน ชื่นชอบการถ่ายรูป ชมวิว และ กินของอร่อย ๆ บอกก่อนเลย คาเฟ่แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ วันนี้ เว็บหวยสด มีสถานที่มากมายเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงกินอาหารอร่อย ๆ แต่ละที่นั้นมีความโดดเด่น และน่าสนใจมาก ๆ จะมีสถานที่ไหนกันบ้าง วันนี้มาติดตามดูไปพร้อมกับเราได้เลย คาเฟ่แต่ละที่นั้น มักจะมีอาหารเด่น เครื่องดื่มอร่อย แวะเข้ามาถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกันได้เลย เป็นแกลเลอรี่เก็บสะสม ว่าสักครั้งเราเคยมาเที่ยวที่นี่

คาเฟ่ศรีเทพ

คาเฟ่ศรีเทพ ชี้พิกัดเที่ยวเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เที่ยวเมืองมรดกโลก แวะจิบกาแฟจิบชาร้อน ๆ  แสนอร่อย รวมถึงชมบรรยากาศ ที่มีความสวยงาม บรรยากาศดี ภาพวิวทิวทัศน์โดดเด่นหาชมได้ยาก เรียกได้ว่า ซูดอากาศโอโซน ไปเต็ม ๆ เลย วันนี้ หวยสด ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวคาเฟ่อยู่แล้ว ห้ามพลาดเด็ดขาด เราจะมาชี้พิกัดคาเฟ่แสนสวย มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงถ่ายรูปชิลล์ ๆ ได้อีกด้วย เพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดี เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นอย่างมาก ใครที่เดินทางผ่านมาอยากลองแวะร้านกาแฟสวย ๆ อยากถ่ายรูปอวดเพื่อน อวดแฟน เชิญตามเรามาได้เลย มีสถานที่แห่งไหน น่าเที่ยวกันบ้าง

คาเฟ่ศรีเทพ คาเฟ่สุดฮิต

G’Gach Cafe’ 

คาเฟ่สีขาวสะอาดตา ตกแต่งในสไตล์ยุโรป มีความสวยงาม ร่มเย็น และ มีความสงบ เรียกได้ว่า เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในวิวที่ดี รับอากาศเย็นสบาย สำหรับคนที่ไม่ชอบการแออัด มาที่นี่ได้เลย อาหารอร่อย

• เปิดทำการเวลา 08:00 น. – 18:00 น. ทุกวัน

• สถานที่ตั้ง 75 หมู่ 4 ตำบล สระขรวด อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์

• เบอร์โทรศัพท์ 087-090-7318

คาเฟ่

Novembre.cafe

เป็นคาเฟ่แสนสวย อาหารอร่อย เน้นกาแฟกาแฟมีความหอมนัว ราคาไม่แพง นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ดีมาก ๆ ใครที่เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรี สามารถมาถ่ายรูป แนววินเทจ ชิคชิคกำลังมองหาสถานที่ทำงาน สามารถเข้ามานั่งทำงานกันได้เลย

• สถานที่ตั้ง ตำบล สะกรวด อำเภอ ศรีเทพเพชรบูรณ์ 

• เวลาเปิดทำการ 08:00 น. – 17:30 น. 

• เบอร์โทรศัพท์ 096-802-8887

I Have coffee 

เป็นร้านกาแฟขนาดกลาง ที่มีความสวยงามเน้นกาแฟเป็นหลัก และ ยังมีอาหาร เครื่องดื่มที่ชูรสได้ดีมาก ๆ อาหารที่นี่ราคาถูก ราคาไม่แพง สามารถหยิบจับได้ เป็นคาเฟ่สวย จัดว่าเป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองเพชรบูรณ์ เป็นร้านกาแฟสด ที่มีที่นั่งสบาย สามารถนั่งได้ทั้งวัน วิวทิวทัศน์สวยงาม ถ่ายรูปได้หลายมุม

• สถานที่ตั้ง 284 หมู่ 7 ตำบล สะกรวด อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ 

• เปิดทำการเวลา 08:30 น. – 19:00 น.

• มีที่จอดรถ

คาเฟ่สวย

ท่องเที่ยวคาเฟ่ เมืองเพชรบูรณ์

คาเฟ่แต่ละที่นั้น ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถเข้าไปชมกันได้เลย แต่ละที่มีมุมพักผ่อนหย่อนใจ ที่ดีมาก และ มีมุมถ่ายรูปสวย ๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ดี ชาว Huaysod ใครที่เดินทางมาที่นี่สามารถเที่ยวฟินได้ในทุกวัน อากาศดี อาหารอร่อย แวะคาเฟ่กินขนมหวาน จิบกาแฟ บอกเลยว่าครบรส อยากเที่ยวในรูปแบบนี้ สามารถติดตามเราไว้ได้เลย เราจะมีคาเฟ่สวย ๆ มาแนะนำกันอยู่เป็นประจำ

ที่เที่ยวสุดฟิน หากมีเวลาสามารถชาว หวยสดออนไลน์ แวะเข้ามาท่องเที่ยว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เลย อาหารไม่แพง อาหารอร่อย วางแผนเที่ยวรับลมอากาศที่ดี มีวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามอากาศดี ตลอดทั้งปี ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีเวลาว่างมาก ๆ สามารถชวนพ่อแม่ พี่น้อง รวมถึงครอบครัว มาท่องเที่ยวกันได้เลย มีรูปแบบการเลือกคาเฟ่หลากหลาย ตกแต่งแตกต่างกันออกไป แต่ละที่นั้นเป็นร้านเด็ด แนะนำให้มาสักครั้ง รับรองว่า ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

รีวิว Fortune Tree เกมสล็อตมาแรง แจกโชคก้อนโต จากค่าย JILI ค่ายเกมอันดับหนึ่งที่ฮอตฮิตที่สุดตอนนี้ และนักพนันทั้งหลายต่างให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ขอยอกเลยว่าทั้งรูปแบบเกม และการทำกำไรมีให้แบบจัดต็ม เกม Fortune Tree นี้จะมามอบโชคหนัก โชคใหญ่ให้กับผู้เล่นทุกท่านได้คว้าเงินไปอย่างง่ายดาย รูปแบบเกม สล็อต เกมนี้เป็นเกมที่สามารถทำกำไรให้กับผู้เล่นได้อย่างมากมาย เกมสุดปังสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน วันนี้ เว็บหวยสด เว็บแทงหวยออนไลน์อัตราการจ่ายหวยดีที่สุด จะพามารู้จักกับเกม Fortune Tree นี้ให้มากขึ้น ไปดูกันเลย

รีวิว Fortune Tree โบนัสแตกง่าย

สำหรับ Fortune Tree เกมสล็อตออนไลน์ นี้ที่มีกลิ่นไอเมืองจีน หวยสด มาพร้อมกับเสียงในเกมที่สมจริง เปรียบเสมือนว่ายืนอยู่ใต้ต้นซากุระในหน้าหนาว กดรับลุ้นอั่งเปาในเกมได้จากฟีเจอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณ์พิเศษ Bonus, Wild , สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย เกมสล็อต Fortune Tree เป็นวีดีโอเกม 3 รีล 5 แถว มีวิธีชนะและได้รางวัลทั้งหมด 30 วิธี มีทั้งหมด 11 สัญลักษณ์ ไม่รวม Scatter และ Wild สำหรับแต่ละสัญลักษณ์ให้ราคาที่แตกต่างกันออกไป แทงไม่อั้น พร้อมทั้งมากับฟีเจอร์เพิ่มโอกาสการทำเงิน

รีวิว Fortune Tree

สัญลักษณ์เกมสล็อต Fortune Tree เพียงแค่แวะมาเล่นก็ได้รับตังเฉย

เกม Fortune Tree นี้มีวิธีชนะการเดิมพันที่ 30 เพย์ไลน์ โดยคำนวณจากซ้ายไปขวาติดต่อกัน แต่ละเพย์ไลน์จะคำนวณไลน์ที่มีการชนะสูงสุดเท่านั้น สนใจทดลองเล่นเครดิตฟรีไม่ต้องแชร์ ผ่านเว็บตรงไม่มีขั้นต่ำได้ที่นี่ huaysod มีครบ จบในเว็บเดียว Bonus Symbol เป็นรูปหมูทอง เมื่อ Bonus ปรากฏบนวงล้อครบตามกำหนดจะเข้าสู่ฟีเจอร์สปินฟรี โดยสัญลักษณ์ Bonus นั้น จะปรากฏบนวงล้อที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 หากคุณได้ 3 – 5 สัญลักษณ์ คุณจะได้รับ โบนัสสปินฟรี 10 – 15 ครั้ง และจะ คอหวยพลัส ได้รับเพิ่มตามจำนวนตั้งแต่ x2 x4 x6 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดสปินฟรี

รีวิว Fortune Tree

สัญลักษณ์

  • สัญลักษณ์พิเศษมังกรเขียว โดยในเกมสล็อตจะให้อัตราการเดิมพัน 120 – 1200 เท่า
  • สัญลักษณ์พิเศษเหรียญนำโชค โดยในเกมสล็อตจะให้อัตราการเดิมพัน 90 – 600 เท่า
  • สัญลักษณ์พิเศษกบฟ้า โดยในเกมสล็อตจะให้อัตราการเดิมพัน 30 – 300 เท่า
รีวิว Fortune Tree

Fortune Tree ที่จะมอบเสียงเอฟเฟกต์เสียงที่เร้าใจ และแอนิเมชั่นที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เคยหยุดหย่อน เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนาน เราผู้ให้บริการเกมสล็อตรูปแบบใหม่ภาพสวย 3 มิติ ครบวงจร เต็มรูปแบบ สล็อตออนไลน์ เกมยิงปลา พร้อมด้วยระบบ ฝาก-ถอนออโต้ที่ทันสมัย เล่นง่าย จ่ายจริง การเงินมั่นคง ปลอดภัย 100% สมัครสมาชิกกับ แทงไม่อั้น พร้อมทั้งรับสิทธิประโยชน์มากมาย โบนัสฟรีสูงสุดถึง 100% ทันทีไม่ต้องลุ้น

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
หวย

วัดในฟิลิปปินส์ ต้องแวะกราบไหว้ขอเลขดังงวดนี้ ฟิลิปปินส์มีสถานที่ ท่องเที่ยวแสนสวยงาม อีกมากมาย จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม และ สัมผัสกับความ มหัศจรรย์ของวัดใน ฟิลิปปินส์ แห่งนี้ ดังนั้นจะมีอะไรบ้าง ตามดูดวงมาดูพร้อมกัน กับ หวยสด ได้เลย

เปิดวัดในฟิลิปปินส์ สถานที่วัดศักดิ์สิทธิ์

วัดในฟิลิปปินส์

วัดเต๋ามินฟิลิปปินส์

วัดใน ฟิลิปปินส์แห่งนี้ สร้างขึ้นในตอนปี 1970 บนเนินสามารถเห็นบริเวณ เบเวอร์ลีฮิลส์ อันแสนร่ำรวย เป็นวัดที่สวยสดงดงาม วิจิตรตระการตาแล้วก็ มีทิวภาพที่งามอย่างยิ่ง ชุมชนคนจีนในแถวได้ก่อสร้างวัดลัทธิเต๋าที่นี้ขึ้นมา และเปิดให้ผู้มาสักการบูชา มีวิวอันสวยสดงดงามบนวัดที่เขียวชะอุ่มรวม ทั้งเมืองที่ทอดยาวสุดสายตา ได้จากบนระเบียงชั้นต่าง ๆ จับใจความสงบเงียบ วัดลัทธิเต๋าในประเทศ ฟิลิปปินส์ อยู่ทางทางเหนือของเมือง

Cebu Taoist Temple

วัดแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สูงตระหง่าน หลายชั้น และ หลากสีสัน สามารถเข้าถึงได้ โดยเส้นทางคดเคี้ยว สามเส้นทางที่แยกจากกัน วัดใน ฟิลิปปินส์แห่งนี้ เปิดให้ผู้มาสักการะ พิธีกรรมในหมู่ผู้ศรัทธา คือ การสวดมนต์ต่อ พระเจ้าเพื่อให้ความปรารถนา พิธีกรรมรวมถึงการล้างมือ การเข้าไปใน โบสถ์ด้วยเท้าเปล่า และ ทิ้งท่อนไม้สองท่อน ถ้าท่อนไม้ทั้ง สองหงายขึ้น ก็ขอพรเลขดังงวดนี้ได้

huaysod เราขอนำเสนอวัดใน ฟิลิปปินส์แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางของ การบูชาลัทธิเต๋า ศาสนาที่ปฏิบัติตามคำสอน ของปราชญ์จีนโบราณ เล่าซี พิธีกรรมอีกอย่างในหมู่ผู้นับถือ ลัทธิเต๋าซึ่งทำในวันพุธ และ วันอาทิตย์ คือ การปีนขั้นบันได 81 ขั้น (หมายถึง 81 บทของคัมภีร์เต๋า) เพื่อจุดธูปและให้พระสงฆ์อ่านดวงชะตา

เงขดังงวดนี้

Pao Ong Hu Temple

วัดในฟิลิปปินส์แห่งนี้ เป็นวัดเป่าองค์หู ได้รับการอุทิศในปี 2494 วัดได้รับการยอมรับของ ประทานแห่งการอุทิศให้ เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น 2471 ได้รับการประกาศให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ (ICP) ในปี 2559 มันถูกสร้างขึ้นใกล้กับโบสถ์ซานตาอานา สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่สักการะของชาวฟิลิปปินส์ ทั้งเชื้อสายจีนและผู้ที่ไม่มีมรดกของจีน การผสมผสานทางศาสนากำหนดวัด ที่ผสมผสานความเชื่อของนิกายโรมันคาธอลิก ลัทธิเต๋า และศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน

Seng Guan Temple

วัดใน ฟิลิปปินส์แห่งนี้มีอาคารพุทธที่โดดเด่น ประกอบด้วยเจดีย์ที่เก็บโกศขี้เถ้ามนุษย์ขนาดใหญ่ ห้องทำสมาธิหลายห้อง และศาลเจ้าต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญ สำหรับชุมชนชาวจีนฟิลิปปินส์ เป็นวัดพุทธแห่งแรกในฟิลิปปินส์ เป็นวัดแรกที่มีพระภิกษุประจำอยู่ คือ พระเซิงกวน (พ.ศ. 2432-2505) ตามชื่อวัด Seng Guan จาก Fu Kien (Fujian) ประเทศจีน

กราบไหว้ขอพร

เพื่อนๆคอหวยสดทั้งหลาย เมื่อกลับมาจากวัดกันอล้ว ก็อย่าลืมนำเลขเด็ดมาหาซื้อหวยก่อนที่ หวยรัฐบาลไทย จะออกผลรางวัล หรือรีบแทงกันเลยนะคะ เพราะเว็บแทงหวยของเรา อย่างเว็บหวยสด แทงไม่อั้น จ่ายเต็ม ไม่ต้องผ่านเอเย่นต์ ไม่ต้องเสียค่าน้ำ วันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม สุดอลังการวัดที่มี มหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของชาวร้อยเอ็ด ที่หากว่าใครก็ตามที่มาเที่ยวจังหวัดนี้ จะต้องแวะมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมาเพื่อกราบไหว้บูชา ขอพรเสริมสิริมงคลให้หับชีวิต สงกานต์นี้หากใคร ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน เราขอแนะนำให้เพื่อน ๆ มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ กันได้เลยนะคะ วันนี้เราจึงพาเพื่อน ๆ คอหวยพลัส มารู้จักกับวัดแห่งนี้ พร้อมกับความเป็นมา ว่าเป็นอย่างไร เรานำมาฝาก ทุกคนกันแล้วนะคะ

 งามอลังการสมดังมหาเจดีย์ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

ก่อนที่เพื่อน ๆ จะได้มารู้จักกับวัดแห่งนี้กันนะคะ หากเพื่อน ๆ คนไหนมีแพลนที่จะไปเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด กันอยู่แล้วเพื่อน ๆ อย่าลืมมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้กันด้วยนะคะ เพราะเป็นวัดที่สวยงาม ติดอันดับ วัดสวย ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เพื่อน ๆ ไม่ควรที่จะพลาดเด็ดขาด แต่วัดแห่งนี้จะมีอะไรให้เราได้รับชมกันบ้าง เรานำมาฝาก ดังต่อไปนี้

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

มารู้จักกับวัดแห่งนี้ไปพร้อมกัน

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ตำบล ผาน้ำย้อย อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด เชื่อว่าหากใครเป็นสายเที่ยววัด ก็จะต้องรู้จักวัดแห่งนี้ เป็นอย่างแน่นอน แต่สำหรับใครที่ยัง ไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะ เราจะพาเพื่อน ๆ มาดูความเป็นมมาของวัดแห่งนี้ พร้อมกับไฮไลท์ของวัด ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ดูได้ดังต่อไปนี้

ความเป็นมาของวัดแห่งนี้

โดยวัดแห่งนี้จะมีองค์พระมหาเจดีย์ ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เป็นเจดีย์ที่ถูกออกแบบ โดยกรมศิลปากร ที่มีความผสมผสานความ เป็นของศิลปกรรมร่วมสมัย ระหว่างศิลปกรรมของภาคกลาง และ ศิลปกรรมของภาคอีสานรวม ไว้ด้วยกัน การตกแต่งจะเน้นไปที่ลวดลาย สีทองเหลืองอร่ามเป็นประกาย มีความกว้าง ความยาว และความสูงที่เท่ากันในทุกด้าน คือ 101 เมตร และ นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ ตัวของยอด มหาเจดีย์เป็นยอดทองคำที่มีน้ำหนักกว่า 60 กิโล กันเลยนะคะเลยค่ะ โดยมหาเจดีย์นี้มีทั้งหมด 6 ชั้นด้วยกันค่ะ

บรรยากาศภายในวัด

ส่วนด้านในของมหาเจดีย์ ก็ยังมีทั้ง รูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์รวมแล้ว 101 องค์ พิพิธภัณฑ์วิปัสสนากรรมฐาน ของหลวงปู่ศรี รวมถึง มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่ถูกเก็บไว้ ที่อยู่ชั้นด้านบนสุด เพื่อให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ด หรือ นักท่องเที่ยวได้มาสักการะขอพรกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตอีกด้วยค่ะ โดยพระมหาเจดีย์นี้ มีชื่อว่า “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” นอกจากนี้ พระมหาเจดีย์ ยังใช้เป็นสถานที่ ที่ใช้ในการประกอบ ศาสนกิจต่าง ๆ อีกด้วยเช่นกัน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อน ๆ ได้มาชมวัดที่สวยงาม ขนาดเรามองจากภาพถ่าย ยังสวยงามขนาดนี้เลยนะคะ แล้วถ้าเพื่อน ๆ ได้ไปเป็นเองด้วยตาเปล่า ก็คงจะตราตรึงใจกัน เป็นอย่างแน่นอน หากสงกานต์นี้ ไม่ได้มีแพลนไปเที่ยวไหน เพื่อน ๆ ก็อย่าลืมแวะไปเที่ยว หรือ ไปเที่ยวกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้นะคะ เพราะนอกจากวัดที่เรา ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ก็ยังจะมีวัดอื่น ๆ อีกมากมาย ให้เพื่อน ๆ ได้ไปเที่ยวกันนะคะ

ภายในพระมหาเจดีย์

วันนี้ คอหวยพลัส เราต้องขอตัวลาไปก่อน หากเพื่อน ๆ สนใจบทความของเรา ก็อยาลืมเข้าไปหาอ่านบทความอื่น ๆ ได้เรานำมาลงไว้ให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อจะได้นำไปเป็นตัวเลือกใน การท่องเที่ยวกันนะคะ หากสนใจก็เข้าไปอ่านกันได้เลยนะคะ วันนี้ สวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
ขอหวยอยุธยา เที่ยววัดดัง ไหว้พระขอพรให้ปังตลอดปี

รอบนี้เอาใจสายบุญ มาเข้าวัด ทำบุญแถวอยุธยากันซักหน่อยใครจะ ขอหวยอยุธยา หรือ เป็นสายเสี่ยงดวง เสี่ยงโชคแล้วล่ะก็ จะพลาดไม่ได้ อย่างที่รู้กันว่าจะไหว้พระ ต้องมาแถวอยุธยา รับรองว่าดวงพุ่ง ดวงปังแน่นอน วันนี้ หวยสด เราเลยไม่พลาด พามาเที่ยวรับบุญให้จุใจ จะเรื่องเมตตามหานิยม ความสำเร็จในหน้าที่การงาร โชคลาภ เงินทอง วันนี้เรามีครบ

ขอหวยอยุธยาขอพรวัดดังเสริมดวงอิ่มบุญ

เที่ยววัดดังอยุธยา ขอพรให้ปังกันถ้วนหน้าตลอดปี จะขอพรเรื่องความรัก ขอหวย ขอโชคลาภ วันนี้เราก็มีมาให้ตามกันครบ จัดทริปมาเที่ยวอยุธยาทั้งที ต้องมีแวะเอาฤทธิ์เอาชัย พร้อมซื้อสายไหมกลับบ้านกันซักหน่อย ใครพร้อมแล้ว มาเที่ยวทริปนี้ไปพร้อมกันเลย

ขอหวยอยุธยา

จัดทริปมูให้ปังวัดดังอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล 

วัดใหญ่ชัยมงคล ถือเป็นแลนด์มาร์ควัดสวย ของอยุธยาเลยก็ว่าได้ โดยที่นี่มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ เจดีย์องค์ใหญ่ ที่ด้านในนั้นมีการค้นพบมาแล้วว่ามี ชัยมงคลคาถา บรรจุไว้ภายใน และภายในวัดก็ยังเป็นที่ประดิษฐานวิหาร พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอน และยังมี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้เข้าไปกราบไหว้ขอพร เสริมดวง เสริมโชคกันอีกด้วย

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยู่ไม่ไกลจากตัววัดใหญ่ชัยมงคลมากนัก ใครจัดทริปแล้ว ก็มาต่อกันที่นี่ได้เลย เพราะเรียกได้ว่าเป็นวัดสวย วัดเก่าแก่ของอยุธยาเช่นกัน โดยภายในวัดนั้น ก็เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่หลายๆ คนเรียกว่า เจ้าพ่อซำปอกง นั่นเอง โดยตัวพระพุทธรูปนั้น เป็นศิลปะสมัยอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ใครที่สักการะหลวงพ่อโตเสร็จแล้ว ก็สามารถมาขอพร ถวายผ้าให้แก่ หลวงพ่อซำปอกง เพื่อรับโชค เสริมดวง และขอพรเรื่องความรักที่ ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก กันได้อีกด้วย

เที่ยววัดดัง

วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธาราม ถือเป็นอีกวัดหนึ่ง ที่เหล่ามหาชนนิยมเข้ามาสักการะ ขอพรกับพระนอน หรือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด ในอยุธยาเลยก็ว่าได้ และว่ากันว่า พระพุทธไสยาสน์นี้ มีใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ใครที่อยากขอพร ขอโชค เรื่องเมตตามหานิยมแล้วล่ะก็ รับรองว่าจะได้รับพลังดีๆ กลับไปแน่นอน

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ที่วัดแห่งนี้บอกเลยว่าขึ้นชื่อกันสุดๆ เพราะเชื่อว่าใครที่มาขอก็ปังทุกคน โดยเฉพาะเรื่อง หน้าที่การงาน โชคลาภ ตำแหน่งหน้าที่การงาน บอกเลยว่าปัง โดยภายในพระอุโบสถนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน และมีรูปหล่อของหลวงปู่เทียม ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาส พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ด้านเมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพันอีกด้วย

ไหว้พระขอพรให้ปังตลอดปี

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เรียกได้ว่าเป็นอดีต วัดหลวงประจำพระราชวัง ที่เทียบได้กับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เลยทีเดียว ไฮไลท์ที่หน้าสนใจของที่นี่เลยคือ เจดีย์ทรงลังกา ที่ตั้งติดกัน 3 องค์ ภายในบรรจุ พระบรมอัฐิ ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระราชาธิราช 3 และ สมเด็จพระรามาธิบดี 2 ด้วย ใครที่มาขอโชค ขอพร กันที่นี่ รับรองว่าจะได้รับแต่สิ่งดีๆ สมหวังตามคำขอเลยล่ะค่ะ

จัดทริปมาเที่ยวอยุธยาทั้งที รอบนี้ต้องเอาให้ปัง จะขอโชค เติมแต้มบุญ ไปเสี่ยงโชคก็ต้องจัดหนักกันหน่อย วันนี้ หวยสด เรารวบรวมพิกัดวัดดัง ที่คอนเฟิร์มกันมาแล้วว่าขอแล้วได้ ไหว้แล้วปังกันแน่นอน ใครที่มีเวลาว่าง หรือ ผ่านมาแถวอยุธยาแล้วล่ะก็มาเอาฤกษ์ เอาชัย ตามหมุดที่ปักไวให้กันได้เลย

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts