วัดเขาชวัง ประจำจังวัดจันทบุรี

by admin
0 comment

วันนี้ เว็บหวยสด จะมานำเสนออีกหนึ่งวัดที่ มีลวดลายสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆนั่นก็คือ วัดเขาชวัง นั่นเองครับ จะเป็นวัด เขาชวังเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี และเป็นวัดดังจันทบุรีที่มีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติและสวนผลไม้ของชาวบ้าน ตัวของโบสถ์ทำจากไม้สักแกะสลักทั้งหลังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ และได้สร้างด้วยไม้เก่าแกะสลักสวยงามมีพระประธานสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวงดงามนั่นเองครับ

วัดเขาชวัง

ประวัติความเป็นมาของวัดเขาชวัง

ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของ วัด เขาชวัง ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยพระอาจารย์ หนูทอง หาสจิตโต และได้ทำเรื่องขออนุญาตในปี พ.ศ.2551 และได้รับอนุญาตในปี พ.ศ.2552 ต่อมาปี พ.ศ.2554 และได้สร้างอุโบสถ์ขึ้นไม้แกะสลักขึ้น วัดเขาชวังแห่งนี้ีเป็นวัดแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่นำไม้เหลือใช้ และนำส่วนหนึ่งทางวัดซื้อมาเช่น ไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ และไม้แดง มาสร้างเป็นโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลังเมื่อปลายปี2553 และได้เป็นวัดที่ได้ชื่อว่า โบสถ์ไม้แกะสลัก ทั้งหลัง นั่นเองครับ

วัดเขาชวัง

วัดเขาชวัง โบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง

วัดเขาชวัง หมู่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งจะ เป็นวัดแห่งเดียวในจังหวัดที่นำไม้เหลือใช้ และส่วนหนึ่งทางวัดซื้อมา เช่น ไม่สัก ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ และไม้แดง ได้นำมาสร้างเป็นโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลังเมื่อปลายปี 2553 โดยโบสถ์หลังดังกล่าว และพระอาจารย์หนูทอง หาสจิตโต เจ้าอาวาส ได้มีแนวความคิดต้องการสร้างโบสถ์ไม่ให้เหมือนกับวัดอื่น จึงได้ว่าจ้างช่างแกะสลักจาก จ.เชียงใหม่ มาทำการแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติ สัตว์ 12 ราศี และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยโบราณครับ ปัจจุบัน โบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลังแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ซึ่งภายใน และนอกโบสถ์มีความสวยงามเป็นอย่างมากนั่นเองครับ

วัดเขาชวัง

และในปัจจุบัน พระอาจารย์หนูทอง หาสจิตโต ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และเที่ยวชมได้ครับ ซึ่งมีประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาเยี่ยมชมตลอดเวลา และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากนั่นเองครับ

Related Posts