พระธาตุเชิงชุม วัดประจำจังหวัดสกลนคร

by admin
0 comment

บทความวันนี้ เว็บหวยสด จะมานำเสนอเกี่ยวกับวัดดังใน จังหวัดสกลคร นะครับนั่นก็คือ วัดพระธาตุเชิงชุม และในคำว่า “เชิงชุม” จะหมายถึง การมีรอยเท้ามาชุมนุมกันอยู่ โดย “เชิง” หมายถึง เบื้องล่าง, ตีน ส่วน “ชุม” จะหมายถึง ประชุม, ชุมนุม โดยรวมก็คือการมีรอยพระพุทธบาทมารวมหรือชุมนุมกันอยู่แล้วครับ ซึ่งที่นี่จะมีรอยพระพุทธบาทถึง 4 รอย ด้วยกันนั่นเอง

ประวัติของ วัดพระธาตุเชิงชุม

พระธาตุเชิงชุม

ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงประวัติโดยย่อกันนะครับ พระธาตุพนม ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่ทว่าจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคติการบูชารอยพระพุทธบาทผ่านตำนานอุรังคธาตุในตำนานกล่าวถึงกำเนิดพระธาตุเชิงชุมไว้ว่า ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์พร้อมพระอรหันต์ จะได้เสด็จโปรดสัตว์และประทับรอยพระพุทธบาทตามสถานที่ต่าง ๆ ในแถบลุ่มน้ำโขงแล้วได้เสด็จมายังเมืองหนองหารหลวงซึ่งได้สันนิษฐานว่าคือเมืองสกลนคร ณ สถานที่แห่งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระบาททับซ้อนลงบนรอยพระพุทธบาทของพระอดีตพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ และได้แก่ พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า และพระกัสสปพุทธเจ้า ที่ได้เคยเสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้แล้วในบริเวณที่ เรียกว่า “ภูน้ำลอด” และได้สันนิษฐานไว้ว่าคือบริเวณที่ตั้งของพระธาตุในปัจจุบัน พระยาสุวรรณกิงคารผู้ครองเมืองหนองหารหลวงจึงโปรดให้ก่ออบมุง (อุโมงค์) ครอบรอยพระบาทดังกล่าวไว้ จึงเป็นที่มาของนาม “พระธาตุพนม” นั่นเองครับ

ตำนานของ พระธาตุพนม

พระธาตุเชิงชุม

เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ ได้เสด็จจากพระวิหารเชตวัน และเสด็จตามลำแม่น้ำโขง มีพระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทโพนเพล พระพุทธบาทเวินปลา ภูกำพร้า และเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนม พระพุทธบาทที่ภูน้ำลอดเชิงชุม พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระนามกกุสันธะ พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระนามโกนาคมนะ และได้พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะ

สิ่งก่อสร้างภายในวัดพระธาตุพนม

พระธาตุเชิงชุม

เที่ยวพระธาตุพนม ได้ตั้งหันหน้าไปทางหนองหารที่อยู่ทางทิศตะวันออก และเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตรเศษ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ในส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ที่ฐานเจดีย์ มีซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน และยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุพนมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท ซุ้มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาท ภายข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง และได้หินทรายแดง มีซุ้มประตูหลอกแบบขอม ด้านทิศ เหนือ ใต้ และตะวันตก และได้ซุ้มประตูทางเข้าจริงด้านทิศตะวันออกแต่แรกเริ่มพระธาตุคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้านขวามือ จะมีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง และเนื่องจากช่วงที่อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยราวพุทธศตวรรษที่ 19 จึงได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่นั่นเองครับ

Related Posts