Tag:

อุ้มผาง

ในวันนี้ เว็บหวยสด เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสายงามไม่แพ้ที่ใด กับ อุ้มผาง ที่เที่ยวสวยงามของ จ.ตาก อุ้มผาง จะเป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดตาก และจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภออุ้มผาง พ.ศ. 2502 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 และอำเภออุ้มผางเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุดในประเทศไทยนั่นเองครับ แถมเป็น ที่เที่ยวดังอันดับต้นของไทยอีกด้วย

อุ้มผาง

ที่มาของอำเภออุ้มผาง

และในส่วนนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับที่มาของ อำเภออุ้ม ผาง “อุ้ม ผาง” จะมีที่มาจากการสันนิษฐานของทางราชการว่ามาจากคำว่า “อุพะ” ที่จะเป็นคำเรียกกระบอกไม้ไผ่สำหรับเก็บเอกสารเดินทางในภาษาปกากะญอ และเนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขารกทึบ ในการเดินทางลำบากและเอกสารฉีกขาดได้ง่าย และดังนั้นการเก็บเอกสารจึงต้องม้วนเก็บในกระบอกไม้ไผ่และมีฝาจุกปิดมิดชิด เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจก็จะเปิดกระบอกไม้ไผ่เพื่อแสดงเอกสาร ชาวกะเหรี่ยงจะเรียกเอกสารนี้ว่า “อุพะ” และซึ่งต่อมาได้ออกเสียงเพี้ยนมาเป็น “อุ้มผาง” จึงได้กลายมาเป็นชื่ออำเภอในปัจจุบันนี้ครับ ในขณะที่ชาวปกากะญอหลายคนกล่าวว่ามาจากคำว่า “อูกึผะ” แปลว่า ไฟจะไหม้ไปทั่ว โดยได้อธิบายความหมายว่า “สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดและขยายไปทั่วไป” นั่นเองครับ

อุ้มผาง

ประวัติของอุ้มผาง

และอำเภออุ้มผางในอดีตนั้น จะเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต่อมาก็มีคนไทยจากภาคเหนือคือ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ ได้อพยพหาที่ทำกินใหม่มาบุกเบิกป่าอุ้ม ผางเป็นที่อยู่อาศัย และเมื่อปี พ.ศ. 2432 และได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านชายแดนตะวันตกในชื่อ อำเภอแม่กลอง ขึ้นตรงกับจังหวัดอุทัยธานี และเป็นจุดตรวจตราชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเอกสารเดินทางนั่นเองครับ ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่น่าสนใจ ถือเป็นunseen ของไทยอีกหนึ่งที่

อุ้มผาง
0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail